Tijdelijke Sculptuur, Fotobeeld, Publicatie
Hoe op een speelse wijze een bouwwerk kan ontstaan
met de afgegraven ondergrond van het
Depot Boijmans Van Beuningen.
Rotterdam, 2021
Bij de Grondbank in Rotterdam treft beeldend kunstenaar Hieke Pars in 2017 12.000 ton grond aan.
Deze grond is in het Museumpark afgegraven in verband met de bouw van het Depot Boijmans Van Beuningen.
Een aantal emmers van deze grond slaat zij op bij het VLG* waar Pars vanaf 2019 geregeld als
artist in residency aan het werk is in een doorlopend onderzoek naar de opgegraven ondergrond
van Rotterdam. Hier onderzoekt zij de eigenschappen, de kleur en de plasticiteit van de afgegraven
ondergrond. Zij zeeft de grond en geeft de grond die vooral uit ophoogzand bestaat, de kleurcode 10 YR 5/2
volgens de Revised Standard Soil Colr Charts [JIS]. Het idee ontstaat om met het gezeefde zand een zandkasteel
te maken, een bouwwerk van verbeelding en fantasie. Hoe kun je een kasteel met dit zand maken en hoe lang duurt
het voor het kasteel instort ? Het gieten in een mal, het aanstampen van de grond in een mal en het toevoegen
van de juiste hoeveelheid water gebeurt proefondervindelijk. Hieke wacht op het exacte moment van licht
en het moment dat het ineenstorten begint, om dit tijdelijke bouwwerk te fotograferen.
 
 
Hieke Pars onderzoekt de waarde van de ondergrond in grootstedelijke gebieden als autonome grondstof.
Vanuit dit onderzoek ontstaat een reeks grondwerken die zij exposeert en publiceert.
 
 
*VLG is een afdeling van het ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam. Hier vinden veldonderzoek,
sonderingen, laboratoriumproeven en geomonitoring plaats.
Het Zandkasteel