De TussenRuimte
De functie van de burgemeester en wethouders is een publieke functie. In het gebouw waar deze bestuurders zijn gehuisvest, is het werk van de serveerster daarentegen het meest zichtbaar en herkenbaar. In de doorgangspoort van het bestuursgebouw in Delft maak ik deze interne functie tijdelijk publiek. In de poort staat gedurende drie maanden een vier meter hoge lichtbak met een fotografisch portret. Het is een portret van de serveerster, die in bovengenoemd gebouw werkt. De functie van de serveerster vertegenwoordigt op de grens van het bestuursgebouw gedurende deze drie maanden de openbare functie van de gemeente Delft.
Ik zou dit portret een statieportret van een alledaagse functie willen noemen.
 
De TussenRuimte maakt deel uit van een serie kunstprojecten waarin Hieke Pars interne functies van (semi)publieke gebouwen tijdelijk openbaar maakt, zoals het Stadhuis van San Sebastian (De Stadhuisbode, 1994), het Stadhuis van Rotterdam (De Nationale Bodedag, 2001) en het Het Nederlands Foto Archief in Rotterdam (Het Nederlands Foto Archief,1999).
De TussenRuimte
Delft, April-Mei 2000
Locatie: Doorgangspoort bestuursgebouw, Oude Delft 139, Delft
Lichtbak met fotoprint
Afmeting: 4 m hoog x 0.50 m diep x 0.75 m breed
De TussenRuimte is gemaakt op uitnodiging van de Public Gallery te Delft.
Tussenbeeld voor gebouwen met een (semi) publieke functie
Lichtbak met fotoprint, Delft, April-mei 2000