hieke pars
werkcontactcvarchief
De Puntstraat

Video, Rotterdam, 2002-2004

Een tijdelijk geënsceneerde gebeurtenis in een herstructureringsbuurt.


 

Rotterdam is een arbeidersstad, gekenmerkt door een grootstedelijke migratieproblematiek, waar op grote schaal herstructurering van oude arbeiderswijken plaatsvindt. Zo ook in Bospolder, wijk in het westen van de stad en de locatie voor de videofilm  De Puntstraat. De film is gemaakt door Pars en Keijzer, twee beeldend kunstenaars die het publieke domein als werkgebied hebben

Zij hebben de fanfare Dockyard, een amateurorkest uit de Rotterdamse wijk Heijplaat, gevraagd om op een specifiek tijdstip door een onbewoonde straat in deze wijk te marcheren.

De fanfare, de lijm van gemeenschap en uiting van het traditionele dorpsleven, is tegenwoordig uit het Rotterdamse straatbeeld verdwenen. Waar in Bospolder door herstructurering de buurtgemeenschap grotendeels niet meer bestaat, heeft Heijplaat ook heden ten dage het karakter van een traditionele dorpsgemeenschap behouden.

Het is zaterdagochtend elf uur als de bewoners van de wijk Bospolder opgeschrikt worden door het geluid van de fanfare. In vol ornaat marcheert de fanfare Dockyard door de lege dichtgetimmerde Puntstraat. Vrolijke marsmuziek is door de hele wijk te horen. In een buurt waar veel migranten wonen, roept de fanfare op deze zaterdagochtend een oer-Hollands weekendritueel op; voor de Rotterdammers een herinnering aan de tijd van Pietje Bell ( populaire roman over Rotterdam uit de jaren twintig van de vorige eeuw) toen blazers en trommelaars de alledaagse sleur doorbraken en mensen de straat oplokten. Maar de Puntstaat is leeg en markeert de laatste herinnering aan een tijd waarin de Rotterdamse overheid zich bekommerde om huisvesting voordat ze het stokje overgaf aan marktgeoriënteerde projectontwikkelaars.

Pars en Keijzer beschouwen De Puntstraat als een registratie van een sociale interactie. Zij exploreren in een alledaagse omgeving met deze soundtrack  de relatie tussen geluid, architectuur en publiek. In de film orchestreren zij verschillende tijden, grootstedelijke  problematieken  en elementen van dorpsgemeenschappen in een stad tot één monumentaal videobeeld.  

Tekst: Dirk Zuiderveld, architect

De Puntstraat

een video van Hieke Pars en Karin Keijzer

Pal/DVD  Stereo

duur : 3.15

2004

Met dank aan: Fanfare Dockyard uit Heyplaat-Rotterdam

Buurtmapping Keijzer & Pars

In het kunstproject Buurtmapping verkennen beeldend kunstenaars Karin Keijzer en Hieke Pars  de randgebieden van de wijk Bospolder-Tussendijken in Rotterdam. Ze vragen op een speelse manier aandacht voor het alledaagse leven in de wijk zoals voor een Turkse bruiloftstoet, de fanfare en de laatste sociale woningbouw. Met acties en evenementen  brengen zij het dorpsgevoel op een speelse manier terug in de buurt.
werk
contact
cv
archief