Acte de Présence
In een klaslokaal van een school in het Drentse gehucht Barger Oosterveen veranderen leerlingen in een leeuw of een fee op een pony en de meester in een zebra.
De kunstenares Hieke Pars, Plaatselijk Belang Barger-Oosterveen en basisschool de Klobbestoek hebben in nauw overleg het buurthuis en de klaslokalen op hun kop gezet. Hieke kreeg de opdracht om samen met kinderen en buurtbewoners een kunstwerk te maken dat dicht op hun huid zou zitten, een werk door en voor deze betrokken dorpsbewoners van deze dorpsgemeenschap met z’n 350 inwoners. De dichtgemetselde kopse wand van de school en de gesloten wand van het buurthuis vormen de toegang tot deze voorzieningen waar alle dorpsbewoners wel wat mee te maken hebben. Hieke bezocht de schoolklassen, fotografeerde en sprak met kinderen en leerkrachten. Ook werden door haar de verenigingsactiviteiten gevolgd in buurthuis de Dobbe, variërend van de dartclub tot de inline dancing.
De blinde muur van de school vormde voor Hieke de drager voor een doorkijk in een niet alledaagse klas. Op grote emaille borden liet zij een geënsceneerde foto zeefdrukken. Op de foto zien we een fantasietafereel waarin een kind op pony de klas betovert, een leerkracht een dierenmasker draagt en een kind in een leeuwenpak aan haar tafeltje zit. Fantasie en werkelijkheid vermengen zich. Aan de emaille borden zijn twee taaltekens als een soort graffity aangebracht. Deze letters lopen door in de foto’s. Het zijn letters die kinderen in hun taalschrift hadden getekend.
Aan de kopse wand van de containers van het buurthuis heeft Hieke een fotostilleven aangebracht waarop bekers te zien zijn. Ze komen uit de bekerkast en staan symbool voor het actieve verenigingsleven van Barger-Oosterveen. Als je goed kijkt wordt elke beker in dit stilleven een persoonlijkheid met zijn eigen verhaal.
Op zaterdag 29 september heeft de dorpsgemeenschap deze bijzondere kunstwerken feestelijk ingelijfd
Acte de Présence
2007
Geëmailleerde foto-borden
Locatie: School en Buurthuis, Barger Oosterveen
Afmeting: 3.00 x 4.00 m (school)
1.20 x 2.70 m (buurthuis)
Een opdracht van Het Plaatselijk Belang, Barger Oosterveen.
2007
Geensceneerde fotografie
School en Buurthuis, Barger Oosterveen